Gordon Longhorns


 State Champions:  1996  1999  

2019 Schedule
Record: 11-2-0   
WKTeamSCTeamSC  
8/29 PMethodist Childrens @Gormanv44nGordonv41
9/6 nGordonv683@Newcastle)64
9/13 n@Gordonv52#Walnut Springsy0
9/20 nGordonv56T@Iredellf6
9/27 nGordon)64#@Blanketr16
10/4 n@Gordonv53#Zephyrf6
10/11 n@Gordonv58*Morgany0
10/25 nGordonv56#@Bluff Daley0D
11/1 n@Gordonv54LGustinep8D
11/8 n@Gordonv277Strawnv26D
11/14 nGordonv66PFannindel @Scurry-Rosser321B
11/22 nGordonv52mBynum @Hamiltonf6R
11/28 7Strawn @Hico)64nGordonv40Q
2019 Schedules Provided by PigskinPrep.com
2019 Schedule
DateOpponentScore 
8/29 Methodist Childrens @GormanL41-44
9/6 @NewcastleW68-64
9/13 Walnut SpringsW52-0
9/20 @IredellW56-6
9/27 @BlanketW64-16
10/4 ZephyrW53-6
10/11 MorganW58-0
10/25 @Bluff DaleW56-0D
11/1 GustineW54-8D
11/8 StrawnW27-26D
11/14 Fannindel @Scurry-RosserW66-21B
11/22 Bynum @HamiltonW52-6R
11/28 Strawn @HicoL40-64Q
2019 Schedules Provided by PigskinPrep.com

View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 468-259-7
2019(11-2)  
2018(4-7)  
2017(2-8)  
2016(6-4)  
2015(11-1)  
2014(11-2)  
2013(7-5)  
2012(10-4)  
2011(8-2)  
2010(5-5)  
2009(1-9)  
2008(11-2)  
2007(9-2)  
2006(6-4)  
2005(3-7)  
2004(8-4)  
2003(11-1)  
2002(11-1)  
2001(9-2)  
2000(7-3)  
1999(14-1)  
1998(10-3)  
1997(12-1)  
1996(15-0)  
1995(12-1)  
1994(11-1-1) 
1993(9-2)  
1992(9-2)  
1991(9-2)  
1990(8-3)  
1989(4-6)  
1988(7-3)  
1987(6-3-1) 
1986(8-3)  
1985(7-3)  
1984(6-4)  
1983(9-3)  
1982(6-4)  
1981(10-2)  
1980(8-2)  
1979(3-7)  
1978(7-3)  
1977(5-5)  
1976(7-3)  
1975(7-3)  
1974(9-2)  
1973(9-1)  
1972(5-4-1) 
1971(5-5)  
1970(6-4)  
1969(7-3)  
1968(6-3)  
1967(10-1)  
1966(6-4)  
1965(7-4)  
1964(5-5)  
1963(1-9)  
1961(0-10)  
1960(0-7-1) 
1959(7-3)  
1958(3-7)  
1957(2-7)  
1956(2-6)  
1955(4-4)  
1946(1-3-1) 
1945(5-2-1) 
1944(4-2)  
1941(0-5)  
1940(0-6)  
1939(4-4-1) 
1938(0-1)  
1924(0-1)  
1923(0-1)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 468-259-7
2019(11-2)  
2018(4-7)  
2017(2-8)  
2016(6-4)  
2015(11-1)  
2014(11-2)  
2013(7-5)  
2012(10-4)  
2011(8-2)  
2010(5-5)  
2009(1-9)  
2008(11-2)  
2007(9-2)  
2006(6-4)  
2005(3-7)  
2004(8-4)  
2003(11-1)  
2002(11-1)  
2001(9-2)  
2000(7-3)  
1999(14-1)  
1998(10-3)  
1997(12-1)  
1996(15-0)  
1995(12-1)  
1994(11-1-1) 
1993(9-2)  
1992(9-2)  
1991(9-2)  
1990(8-3)  
1989(4-6)  
1988(7-3)  
1987(6-3-1) 
1986(8-3)  
1985(7-3)  
1984(6-4)  
1983(9-3)  
1982(6-4)  
1981(10-2)  
1980(8-2)  
1979(3-7)  
1978(7-3)  
1977(5-5)  
1976(7-3)  
1975(7-3)  
1974(9-2)  
1973(9-1)  
1972(5-4-1) 
1971(5-5)  
1970(6-4)  
1969(7-3)  
1968(6-3)  
1967(10-1)  
1966(6-4)  
1965(7-4)  
1964(5-5)  
1963(1-9)  
1961(0-10)  
1960(0-7-1) 
1959(7-3)  
1958(3-7)  
1957(2-7)  
1956(2-6)  
1955(4-4)  
1946(1-3-1) 
1945(5-2-1) 
1944(4-2)  
1941(0-5)  
1940(0-6)  
1939(4-4-1) 
1938(0-1)  
1924(0-1)  
1923(0-1)