Smyer Bobcats


 

1993 Schedule
Record: 11-2-0   Head Coach: Jerry Wright
WKTeamSCTeamSC  
9/2 T@Smyerv46mAmherstv20
9/9 T@Smyerv44TLazbuddiev40
9/17 T@Smyerv61nWhitharralv33
9/23 T@Valleyv61TSmyerv42
9/30 T@Smyerv767Cotton Centerv26
10/7 TSmyerv73m@New Home)64D
10/14 T@Smyerv703Wilsonv30D
10/21 TSmyerv60x@Southlandp8D
10/28 TSmyerv30P@Meadowv20D
11/4 TSmyera487@Ropesv31D
11/12 TSmyerv53T@Lazbuddiev44B
11/19 TSmyer$45TValley @Jaytonv32R
11/27 TDell City @Monahansv93TSmyera48Q
1993 Schedule
DateOpponentScore 
9/2 AmherstW46-20
9/9 LazbuddieW44-40
9/17 WhitharralW61-33
9/23 @ValleyL42-61
9/30 Cotton CenterW76-26
10/7 @New HomeW73-64D
10/14 WilsonW70-30D
10/21 @SouthlandW60-8D
10/28 @MeadowW30-20D
11/4 @RopesW48-31D
11/12 @LazbuddieW53-44B
11/19 Valley @JaytonW45-32R
11/27 Dell City @MonahansL48-93Q
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 215-400-8
2020(3-2)  
2019(6-5)  
2018(2-9)  
2017(2-8)  
2016(1-9)  
2015(2-9)  
2014(4-7)  
2013(3-7)  
2012(1-9)  
2011(4-6)  
2010(5-6)  
2009(3-6)  
2008(2-8)  
2007(1-9)  
2006(3-7)  
2005(6-4)  
2004(5-5)  
2003(1-9)  
2002(3-7)  
2001(7-3)  
2000(1-9)  
1999(0-10)  
1998(1-9)  
1997(1-8)  
1996(2-6-1) 
1995(3-5-1) 
1994(0-10)  
1993(11-2)  
1992(6-4)  
1991(4-3)  
1990(8-2)  
1989(3-6)  
1988(3-4)  
1987(0-8)  
1986(1-8)  
1985(2-8)  
1984(0-4)  
1983(2-8)  
1982(2-7)  
1981(8-2)  
1980(6-2-2) 
1979(3-6)  
1978(1-7)  
1977(0-10)  
1976(4-5)  
1975(6-3)  
1974(10-1)  
1973(8-2)  
1972(7-2-1) 
1971(7-4)  
1970(3-5)  
1969(4-6)  
1968(3-5-1) 
1967(5-3-1) 
1966(1-7-1) 
1965(2-5)  
1964(1-6)  
1963(0-9)  
1962(3-5)  
1961(3-4)  
1960(6-3)  
1959(1-6)  
1958(0-5)  
1957(3-6)  
1956(1-2)  
1955(0-5)  
1954(0-8)  
1953(4-4)  
1952(1-4)  
1951(0-2)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 215-400-8
2020(3-2)  
2019(6-5)  
2018(2-9)  
2017(2-8)  
2016(1-9)  
2015(2-9)  
2014(4-7)  
2013(3-7)  
2012(1-9)  
2011(4-6)  
2010(5-6)  
2009(3-6)  
2008(2-8)  
2007(1-9)  
2006(3-7)  
2005(6-4)  
2004(5-5)  
2003(1-9)  
2002(3-7)  
2001(7-3)  
2000(1-9)  
1999(0-10)  
1998(1-9)  
1997(1-8)  
1996(2-6-1) 
1995(3-5-1) 
1994(0-10)  
1993(11-2)  
1992(6-4)  
1991(4-3)  
1990(8-2)  
1989(3-6)  
1988(3-4)  
1987(0-8)  
1986(1-8)  
1985(2-8)  
1984(0-4)  
1983(2-8)  
1982(2-7)  
1981(8-2)  
1980(6-2-2) 
1979(3-6)  
1978(1-7)  
1977(0-10)  
1976(4-5)  
1975(6-3)  
1974(10-1)  
1973(8-2)  
1972(7-2-1) 
1971(7-4)  
1970(3-5)  
1969(4-6)  
1968(3-5-1) 
1967(5-3-1) 
1966(1-7-1) 
1965(2-5)  
1964(1-6)  
1963(0-9)  
1962(3-5)  
1961(3-4)  
1960(6-3)  
1959(1-6)  
1958(0-5)  
1957(3-6)  
1956(1-2)  
1955(0-5)  
1954(0-8)  
1953(4-4)  
1952(1-4)  
1951(0-2)